Achtergrond

Hoe worden producten genomineerd?
Nielsen voert de ruim 16 duizend nieuwe ean-codes die van december 2016 tot en met november 2017 zijn uitgereikt door een aantal filters. Deze meetperiode is vastgesteld om een zo eerlijk mogelijke verdeling te maken tussen producten die bijvoorbeeld vier maanden op de markt zijn versus producten die al negen maanden de tijd hebben gehad om zich te bewijzen. Daarom worden producten die in 2017 korter dan drie perioden (= 12 weken) op de markt zijn, niet meegenomen omdat deze termijn te kort is om een goed beeld te vormen over de mate van succes. Uiteraard komen deze producten wél in aanmerking voor de Wheels van volgend jaar.

De filters die Nielsen gebruikt, betreffen allereerst een selectie op echt nieuwe ean’s, waarbij de hergebruikte codes uit de selectie verdwijnen. Vervolgens filtert Nielsen op distributieniveau: producten met distributie bij minimaal twee van de drie topaccounts (Albert Heijn, Jumbo Supermarkten en Superunie) blijven in de selectie. Uiteindelijk worden de resterende producten op basis van de volgende criteria gefilterd:

  • omzet in euro’s (met en zonder promotionele ondersteuning)
  • aantal verkochte verpakkingen (met en zonder promotionele ondersteuning)
  • omzet per winkel per verkopende week
  • gemiddelde prijs in de categorie
  • numerieke distributie (gemiddeld per periode van vier weken)
  • gewogen distributie (gemiddeld per periode van vier weken)

Wat gaat er nog meer gebeuren?

Deze nominatielijst wordt uiteindelijk voorgelegd aan de jury die bestaat uit drie vertegenwoordigers van de drie grootste inkooppartijen in Nederland. Deze drie inkopers bepalen uiteindelijk of er een winnaar is per categorie, en zo ja, welk genomineerd product met een Wheel wordt onderscheiden. Daarbij laten zij zich leiden door hun eigen ervaring en die van hun eigen collega’s (de juryleden ontvangen ter voorbereiding de nominatielijst en bespreken dit intern).

In een aantal gevallen wordt er besloten in een categorie geen Wheel toe te kennen. Dit gebeurt na consensus binnen de jury en na raadpleging van de eigen achterban (de category managers en inkopers). Criterium is of de door Nielsen op voornamelijk omzet gerankte producten ook echt nieuwe omzet brengen (marktverruimend), marge toevoegen (margevergrotend) of innovatief zijn. Soms kan het zijn dat een nieuw product bijvoorbeeld bestaande omzet vervangt.

Bovendien gebruiken zij daarbij de resultaten van het onderzoek van GfK, dat de genomineerde producten aan een consumentenpanel voorlegt. Consumenten beoordelen de producten onder meer op herkenbaarheid, daadwerkelijke aankoop en mate van nieuwheid. Op deze wijze klinkt ook de stem van de consument door in de jurering. Bovendien zal er op basis van het GfK-onderzoek een Special Wheel worden uitgereikt voor het nieuwe product dat door de consument het hoogst wordt gewaardeerd.

Uit de lijst van Wheel-winnaars kiezen de drie juryleden met hun achterban uiteindelijk de overige Special Wheels (voor bijvoorbeeld innovatie, marktverruiming en toevoeging van marge) en de meest begeerde Wheel: de Gouden Wheel, waarmee de overall-winnaar wordt bekroond.

 

Sponsoren

Jury

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies.